PR wewnętrzny

Aby cała maszyna działała sprawnie, należy dbać o jej silnik. Budowanie właściwego wizerunku firmy wśród jej pracowników, jest tak samo ważne, jak wśród otoczenia zewnętrznego. Dobra komunikacja wewnętrzna zapewni efektywne funkcjonowanie firmy.

  • budowanie właściwego wizerunku firmy wśród jej pracowników
  • dobór odpowiednich technik i narzędzi komunikacji wewnętrznej
  • dbanie o pozytywne relacje wewnątrz firmy
  • dbanie o dwukierunkową, rzetelną i płynną komunikację
  • wzmacnianie identyfikacji pracowników z firmą
  • komunikacja bezpośrednia